Slovenský projekt LIFE Energia zameraný na zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení pre vtáctvo ocenila Európska komisia ako najlepší v rámci programu LIFE v kategórii ochrana prírody. Ceny LIFE Awards 2021 sa udeľovali v 3 kategóriách (ochrana prírody, životné prostredie a opatrenia na ochranu klímy). Projekt s dôrazom na prevenciu proti kolíziám, ku ktorým dochádzalo v trinástich chránených vtáčích územiach, prebiehal na Slovensku v rokoch 2014-2019 a koordinovalo ho občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku. „Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia u nás zahynie najmenej 13 tisíc-operencov každý rok. Na celom svete je to aj niekoľko miliónov obetí ročne. Interakcie vtáctva dokonca spôsobujú aj výpadky dodávky elektrickej energie,“ uviedol na margo témy projektu Marek Gális z uvedeného občianskeho združenia. V priebehu 15 mesiacov vykonalo 80 vyškolených mapovateľov terénny prieskum 6 235 kilometrov vedení a určili najviac rizikové úseky.

Na celom svete si elektrické vedenia vyžiadajú každoročne milióny vtáčích obetí.
Na celom svete si elektrické vedenia vyžiadajú každoročne milióny vtáčích obetí.
Zdroj: MATEJ KALINA

„Na 82 kilometroch rizikových vedení pribudlo bezmála 9 000 výstražných prvkov. Každý rok tak chránime pred nárazom minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 700 000 eur. Odhalili sme tiež niekoľko desiatok rizikových stĺpov, kde dochádzalo k zásahom vtáctva elektrickým prúdom. Obidve partnerské energetické spoločnosti okamžite reagovali, takže teraz môžu operence bezpečne dosadnúť na izolované konštrukcie,“ konštatoval M. Gális. Okrem toho podľa neho v projektových rehabilitačných staniciach pomohli 2 607 operencom rôznych druhov. Ako kompenzáciu nedostatku prirodzených hniezd inštalovali do krajiny 55 búdok pre sokola rároha a 40 prútených hniezdnych podložiek pre orla kráľovského.

Sokol rároh pri strmhlavom lete
Sokol rároh pri strmhlavom lete
Zdroj: Jiří Hrotek

Vyzdvihol, že zároveň zabránili vyhynutiu sysľa pasienkového na lokalite pri Gemerskej Hôrke a vytvorili podmienky pre rast populácie na tejto lokalite, aj neďaleko Hrhova. Vďaka projektu LIFE Energia boli vyvinuté dve zariadenia na inštaláciu prvku FireFly – technicky prispôsobený dron a prístroj pre pohyb po vodičoch. Pozitívny efekt majú aj súvislé plochy so stromami (vetrolamy, remízy), v blízkosti elektrických vedení. Ak sú stromy vysoké a porast dostatočne hustý, vtáky ho nadletia, čím sa zároveň vyhnú drôtom. V rámci projektu vysadili v okolí kritických úsekov vedení 550 stromov. Obnovený porast poslúži i na hniezdenie. "Veľmi sa tešíme, že našu prácu ocenila aj Európska komisia. Ocenenie patrí všetkým partnerským organizáciám a jednotlivcom, ktoré sa podieľali na realizácii projektu," pripomenula Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Toto združenie realizovalo projekt spolu so Štátnou ochranou prírody SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Západoslovenskou distribučnou, a.s., a Východoslovenskou distribučnou, a.s. Projekt finančne podporila Európska únia, Ministerstvo životného prostredia SR a na financovaní sa tiež podieľali uvedení partneri.

Monitoring
Monitoring
Zdroj: dravce.sk

„Úspech LIFE Energia sa stal motiváciou pre ďalší projekt, zameraný na zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení pre vtáctvo pozdĺž rieky Dunaj. Pod príznačným názvom LIFE Danube Free Sky bude počas 5 rokov 15 partnerských organizácií zo 7 krajín intenzívne spolupracovať pri zavádzaní najúčinnejších riešení, rovnako s podporou Európskej únie. Okrem iných výsledkov sa zvýši viditeľnosť viac ako 245 kilometrov najviac rizikových elektrických vedení a bezpečnosť vyše 3 200 najrizikovejších podperných stĺpov,“ informuje M. Gális.