Vyšetrovateľ vedie v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi.

Zákon pre páchateľa takéhoto trestného činu stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky.

Namiesto kafilérie,  skončili telá zvierat a zveri pohodené v lese
Namiesto kafilérie, skončili telá zvierat a zveri pohodené v lese
Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj/Facebook

Predpokladané náklady na odstránenie, prepravu a zneškodnenie odpadu predstavujú sumu 400,-Eur.

Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj/Facebook