Šelmy im údajne spôsobujú škody a náhrady od štátu sú podľa nich nedostatočné. Žalobami chceli prinútiť k regulácii vlčej populácie ministerstvo životného prostredia. Takéto súdne rozhodnutie by ale podľa súdov všetkých stupňov bolo neprípustným zásahom do výkonnej moci. Verdikt najvyššieho súdu (NS) je dostupný na jeho úradnej tabuli.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Shutterstock

Ľudia z Broumovska sa obrátili najprv na Obvodný súd pre Prahu 10. Žiadali, aby uložil ministerstvu povinnosť do šiestich mesiacov legalizovať "možnosť priamej obrany pred škodami spôsobenými vlkom dravým". Ďalej sa domáhali regulácie vlkov s ohľadom na miestne špecifiká, pre Broumovsko žiadali "absolútne obmedzenia" kvôli hustému osídleniu a majetkovým škodám.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: TVNOVINY.sk

Obvodný súd a neskôr aj Mestský súd v Prahe však konštatovali, že vlky sú obzvlášť chránené živočíchy a je zakázané zasahovať do ich prirodzeného vývoja. Ak spôsobujú škody, možno požadovať náhradu od štátu.

(Pokračovanie na 2. strane)