Rok 2021 bol opäť poznačený protipandemickými opatreniami a rôznou mierou možnosti usporiadať hromadné akcie. Najmä poľovnícke združenia, ktoré majú viac členov alebo staršiu členskú základňu, obmedzili aktivity na nutné minimum. Tomu pripisujeme aj nízky záujem propagovať pozitívne poľovnícke činnosti nesúvisiace s lovom, medzi ktoré na jar okrem zberu odpadkov v revíri patrí prevencia pred stratami zveri a najmä mláďat počas kosieb krmovín.

KOSBY V ČÍSLACH nájdete na ďalšej strane.