Ministerstvo zároveň zaistí chovateľom hospodárskych zvierat zníženie byrokracie pri uplatňovaní náhrady škôd, spôsobených chráneným živočíchom. Tiež sa zaviazalo „presadzovať efektívne financovanie nákladov na preventívne opatrenia pre chovateľov vrátane financovania prípravy opatrení, ako aj zvýšenú plošnú podporu pastvy v podhorských oblastiach“.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Shutterstock

Rezort podporuje extenzívnu pastvu, ktorá napomáha zachovaniu biologickej rozmanitosti a udržiavaniu kultúrnej krajiny. „Verím, že dohodnuté opatrenia prispejú k spoločenskej akceptácii celoročnej ochrany vlka, ktorý je rovnocenným prvkom k podpore výrazne ohrozenej biodiverzity, ako aj k vyváženému vzťahu medzi chovateľmi oviec a kôz k ochrane prírody,“ doplnil štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.

Majiteľ oviec prišiel o živobytie - Ilustračná foto
Majiteľ oviec prišiel o živobytie - Ilustračná foto
Zdroj: TVNOVINY.sk

Chovateľov oviec a kôz prístup ministerstva teší. “Potvrdil dôležitú úlohu chovu oviec a kôz pre krajinotvorbu,“ reagoval Igor Nemčok, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.