Envirorezort predloží návrh na schválenie vláde po ukončení rokovania s dotknutými subjektami a vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. V záujme rezortu je, aby tieto procesy prebehli v najbližších mesiacoch.

„Voľný pohyb osôb, na rozdiel od lesného hospodárstva, nemá v tomto území preukázateľne negatívny vplyv na priaznivý stav lesných spoločenstiev, a preto nie je nevyhnutné ho aktuálne obmedzovať,“ uvádza rezort. Ráta tiež so zachovaním poľovníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie regulácie premnoženej raticovej zveri, a to predovšetkým diviakov.

(Pokračovanie na 2. str.)