Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR po štvrtkovom (7. 1.) online rozporovom konaní s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR.

"Po sedemhodinovej diskusii MPRV SR svoje výhrady ohľadom zaradenia vlka dravého medzi celoročne chránené živočíchy stiahlo, a to ako vyjadrenie porozumenia pre nezanedbateľnú časť verejnosti, ktorá túto otázku vníma veľmi citlivo," povedal štátny tajomník MPRV Martin Fecko (OĽANO), ktorý sa na rokovaní zúčastnil.

Podľa hovorkyne MPRV Anežky Šrojta Hrdej treba však zdôrazniť, že kvóta vlka stanoveného na odstrel v sezóne 2020/21 (50 kusov) je v plnom súlade nielen so stanoviskom EÚ, ale aj s reáliami Slovenska, pretože jeho populácia je u nás vďaka vyváženému manažmentu stabilizovaná a dlhodobo rastie.

.
.
Zdroj: MPRV SR

Keďže otázka lovu vlka bola len jedným z mnohých rozporov vo vyhláške, MŽP SR ju musí podľa hovorkyne ešte dopracovať. Nedoriešených ostalo množstvo výhrad, ktorých odstránenie alebo neakceptovanie výrazne ovplyvní život vidieka. Pôdohospodári sú presvedčení, že oba rezorty majú mať spoločný cieľ, ktorým je zdravá a zdravé potraviny produkujúca krajina.

(Pokračovanie na 2. strane)