Podľa oficiálneho vyjadrenia Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa spoločenské alebo hospodárske zvieratá uplatňovali pri rozširovaní koronavírusu. Aj keď sú zvieratá pravdepodobne pôvodným zdrojom tohto patogénu, podľa všetkých dostupných informácií sa prenáša len z človeka na človeka. Situáciu starostlivo monitoruje aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Podľa jeho aktuálneho vyjadrenia v súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli pravdepodobným zdrojom či cestou prenosu vírusu.

(Pokračovanie na 2. strane)