„Povolil im to Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKZUZ),“ uviedla pre ČTK jeho hovorkyňa Ivana Kršková. Malým hlodavcom priala mierna zima a súčasné teplé počasie ich vylákalo z hniezd, pričom lokálne likvidujú ozimné porasty. „V poliach vidno väčšie či menšie plochy, kde porasty úplne zlikvidovali. Opatrenie platí do 21. júna tohto roku,“ upresnila.

Jedy na ničenie hrabošov, takzvané rodenticídy, poľnohospodári nesmú aplikovať plošne, ale musia ich klásť do hniezd hlodavcov. V Česku sú povolené dva prípravky, a to Stutox II a Ratron GW v množstve 10 kilogramov na hektár. Najväčšie rozšírenie hrabošov eviduje ÚKZUZ na južnej Morave, kde je na hektári 1874 aktívnych vchodov do hniezd, v Olomouckom kraji je to 1 379 a v Zlínskom kraji 1 234.