Africký mor ošípaných je celosvetový problém, ktorý sa Slovensku doteraz vyhýbal. Najnovšie dáta však ukazujú, že sme doslova obkľúčení. Prípady nákazy sa objavili v Maďarsku tesne pri našich hraniciach, ale najnovšie aj v Poľsku.

V regióne bola táto choroba rozšírená najmä medzi diviakmi, no v Poľsku sa vyskytla už aj na farmách. Informuje o tom Slovenská Poľovnícka Komora.

K ROZŠÍRENIU INFEKCIE DOCHÁDZA NAJMÄ V LETE
Poľovníci upozorňujú, že k rozšíreniu infekcie dochádza najmä v letných mesiacoch. Medzi diviakmi sa mor šíri najmä vo východnom Poľsku. Známe sú aj prípady piatich fariem, na ktorých sa vyskytla nákaza. Niekoľko ošípaných v jej dôsledku uhynulo. Len minulý týždeň boli potvrdené dve ďalšie farmy.

Väčšia z nich sa nachádza v provincii Warmia-Mazuria na severovýchode krajiny. Na farme žilo celkom 21 ošípaných, z ktorých štyri boli pozitívne na AMO a dve uhynuli. Pozoruhodné je, že sa chov nachádza vo veľkej vzdialenosti od ostatných s výskytom nákazy. V máji bol AMO zistený v dvoch veľkých komerčných chovoch s 1 700 a 8 000 ošípanými.