Pre TASR to uviedla hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.

Genetický výskum sčítania populácie medveďov začal v septembri 2019. ŠOP ho realizuje prostredníctvom projektu, v rámci ktorého uzatvorila zmluvu o dielo s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity. Jej predmetom je vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA, poukázala Bocková.

"V prípade medveďa hnedého bola ukončená terénna aj laboratórna časť výskumu a aktuálne Karlova univerzita začala fázu modelovania početnosti jednotlivých druhov,"priblížila hovorkyňa.

ŠOP intenzívne komunikuje s Karlovou univerzitou. "Robíme viaceré kroky na urýchlenie výsledkov genetického výskumu sčítania populácie medveďov," poznamenala Bocková.

Čo je cieľom celého projektu? Dozviete sa na nasledujúcej strane.