Po dlhej ceste minulú v stredu skoro ráno šťastne dorazili na farmu PD Mojmírovce v Štefanovičovej kuriatka jarabice poľnej z Francúzska. Prekonali vyše tisíc kilometrov. Krehké stvorenia museli zostať niekoľko dní v teple. Najbližšie mesiace prežijú v špecializovanom chove, aby neskôr oživili polia v okolí. Kedysi bol tento druh poľnej zveri u nás hojný. Ešte pred päťdesiatimi rokmi ich bolo v našej prírode viac ako dva milióny. V súčasnosti sú skôr raritou. Aktuálne ich odhadom žije na celom Slovensku len asi 20- až 30-tisíc. O ich zachovanie sa usilujú zanietenci ako partia okolo Petra Schultza, predsedu PD Mojmírovce v Nitrianskom okrese. Ten si za aktivity v tomto smere pred časom vyslúžil aj cenu redakcie POĽOVNÍCTVO a RYBÁRSTVO a vydavateľstva NMH.

Peter Schultz
Peter Schultz
Zdroj: archív

Poľovníci s tunajšími poľnohospodármi realizujú projekt zazverovania jarabicou. Ako upresnil Ján Vrba, podpredseda OZ Svet malej zveri, minulý týždeň doviezli tisíc kuriatok, ktoré vypiplú. Jarabice sa do prírody dostanú zrejme v septembri. Spolu s nimi v Mojmírovciach vypustia aj jedince spred roka, ktoré sa v súčasnosti pripravujú na znášku a do jesene budú mať mláďatá. „Jarabice odstavíme a zazverujeme spolu s miestnymi poľovníkmi, s našimi technológiami sme pri obhospodarovaní pôdy v určených zónach tolerantní k potrebám jarabíc, aby sa tam mohli rozvíjať,“ konštatoval Peter Schultz.
Preberanie kuriatok zaznamenali aj spravodajské štáby TV Markíza či RTVS. Diváci správ tak mohli napríklad vidieť klietky s vysvetlením Jána Vrbu, že v každej sú dve jarabičky - samček a samička. „My vieme stopercentne, že toto sú páriky, ktoré sa našli. Tá samička je s tým, ktorého si vybrala. Ona si vyberá partnera.“

Jarabica poľná
Jarabica poľná
Zdroj: Jozef Ferenec

V uplynulých rokoch sa Mojmírovčanom podarilo do polí dostať aj zajace a bažanty. Malá zver zo slovenských polí ubúda do veľkej miery pre rozsiahle monokultúry a nedostatok remízok, ktoré by im poskytovali úkryt. Na mnohých slovenských poliach chýbajú. Našťastie sú tu poľnohospodári ako tí v Mojmírovciach, ktorí populáciám malej zveri pomáhajú aj svojim prístupom k obhospodarovaniu polí. Pomoc to môže byť vzájomná. Podľa Petra Schultza sa jarabice zdržiavali najmä v cukrovej repe, kde intenzívne žrali chrobač, takže sú pestovateľom aj veľmi užitočné.