Nulovú kvótu na odstrel vlka žiadali okrem MŽP aj ochranári, odborníci a vedenie štátnych lesov. Za veľkú chybu envirorezort považuje, že ministerstvo pôdohospodárstva nakoniec povolilo odstrel 50 vlkov. "Plošný odstrel považuje MŽP za neadresné opatrenie neriešiace problém so škodami na hospodárskych zvieratách. Viditeľný úbytok ovčiarstva na Slovensku nesúvisí s vlkom, ale s absenciou podporných programov štátu," uvádza komunikačný odbor.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: wikipedia

MŽP pripravilo vyhlášku k zákonu o ochrane prírody, ktorou sa má vlk zaradiť medzi chránené zvieratá. Zväz chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) však požiadal o jej stiahnutie. Vyhláška bude mať podľa zväzu negatívne dosahy na chov hospodárskych zvierat, na slobodu pohybu ľudí v prírode a biotop voľne žijúcej zveri.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Thomas Warnack

Ministerstvo potvrdilo, že v súčasnosti pokračujú rokovania so ZCHOK a ostatnými dotknutými subjektmi o vyhláške. Tá je po medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Pre ministerstvo zostáva prioritou ochrana prírody vrátane vlka a zároveň aj zachovanie a rozšírenie spásania trávnatých porastov, čím sa udržiava kultúrna krajina a biodiverzita," uviedol odbor komunikácie.

VIDEO (BBC): Ako lovia vlky

Spor okolo kvót na odstrel vlkov na Slovensku rieši EK potom, čo slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) inicioval list eurokomisárovi pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi, ktorý prisľúbil prijať opatrenia. Problém s odstrelom vlka eurokomisia riešila v minulosti. V právnom konaní proti SR zistila porušenie povinností týkajúcich sa nedostatočnosti údajov o jeho populácii.

Novou vyhláškou sa má vlk dravý vyhlásiť za chráneného živočícha. Jeho usmrtenie by bolo trestným činom. Spoločenská hodnota vlka by bola 3 000 eur.