Ministerstvo životného prostredia precizuje znenie vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí celoročnú ochranu vlka dravého a zároveň neublíži hospodárskym zvieratám.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: shutterstock

Výsledkom rokovaní envirorezortu s chovateľmi oviec a kôz je dvojročné prechodné obdobie pri uplatňovaní špecifických preventívnych opatrení, ktoré návrh vyhlášky prináša, v súvislosti so zabezpečením stáda prostredníctvom psov a ohradníkov. Ministerstvo zaistí chovateľom hospodárskych zvierat zníženie byrokracie pri uplatňovaní náhrady škôd, spôsobených chráneným živočíchom. V rámci tvorby spoločnej poľnohospodárskej politiky na nasledujúce obdobie 2021 až 2027 bude ministerstvo presadzovať efektívne financovanie nákladov na preventívne opatrenia pre chovateľov vrátane financovania prípravy opatrení, ako aj zvýšenú plošnú podporu pastvy v podhorských oblastiach. 

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jozef Ferenec

„Chovateľov oviec a kôz teší ústretový prístup zástupcov ministerstva životného prostredia, ktorí potvrdil dôležitú úlohu chovu oviec a kôz pre krajinotvorbu,“ uviedol Igor Nemčok, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča ubezpečil zástupcov chovateľov oviec a kôz na Slovensku, že ministerstvo životného prostredia podporuje extenzívnu pastvu, ktorá napomáha zachovaniu biologickej rozmanitosti a udržiavaniu kultúrnej krajiny.

„Verím, že dohodnuté opatrenia prispejú k spoločenskej akceptácii celoročnej ochrany vlka, ktorý je rovnocenným prvkom k podpore výrazne ohrozenej biodiverzity, ako aj k vyváženému vzťahu medzi chovateľmi oviec a kôz k ochrane prírody,“ dodal štátny tajomník Michal Kiča. Na nastavovaní účinných a preventívnych opatrení v pripravovanej legislatíve sa podieľal aj expert na veľké šelmy Jerguš Tesák z WWF Slovensko.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR