„Zonácia národného parku predstavuje zložitý proces dotýkajúci sa množstva zainteresovaných subjektov, ktorých záujmy je potrebné zvážiť,“ skonštatovalo tlačové oddelenie. Je preto podľa MŽP ťažké určiť, či sa ju podarí dokončiť v plánovanom termíne a kedy konkrétne bude predložená na rokovanie vlády.

Zonácia Muránskej planiny je aj súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Envirorezort vyhlásil 14. apríla výzvu pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina. Pôvodne stanovilo MŽP termín uzávierky výzvy do 14. júna, predĺžilo ho však do 1. júla. Záujem o výzvu bude podľa envirorezortu možné vyhodnotiť po jej ukončení. „Doterajšia prax ukazuje, že najväčšie počty žiadostí o poskytnutie financií prichádzajú v posledných dňoch pred uzavretím výzvy,“ poukázalo tlačové oddelenie.

Predbežnú informáciu o návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje NP Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo, zverejnil envirorezort začiatkom februára 2022 na portáli právnych predpisov Slov-Lex. Bezzásahové územie by malo namiesto pôvodných 50 percent územia národného parku tvoriť 41,3 percenta.