Reaguje tak na stanovisko riaditeľky Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíry Fabriciusovej. Podľa nej je zmena správania sa populácie prudká. "Riešením je kombinácia odstránenia príčin vzniku zmeny správania sa medveďov s identifikáciou tých, ktorí ho majú už nenávratne zmenené," objasňuje MŽP. Dodáva, že tieto opatrenia robí Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Ten sa venoval identifikácii medveďov so zmeneným správaním aj vo Vysokých Tatrách. Tvrdí, že po zabezpečení kontajnerov sa počet hlásení o ich výskyte znížil. V súčasnosti sa podľa ministerstva tím venuje identifikácii miest s odpadom aj na Podpoľaní. "Zníženie výskytu medveďa vo Vysokých Tatrách sa podarilo dosiahnuť aj bez regulačného lovu desiatok jedincov, ktorý je často považovaný za jediné riešenie situácie," zdôrazňuje. Fabriciusová však podotýka, že pod Poľanou nie je problém s kontajnerovými medveďmi.

Rezort ďalej pripomína, že zvýšený počet stretnutí medveďa s človekom súvisí s viacerými faktormi. Štátna ochrana prírody SR podľa neho dlhodobo poukazuje na problematiku ľahko dostupnej potravy, ktorou je nezabezpečený komunálny odpad. Dodáva, že medzi ne patria aj urbanizácia prírodného prostredia, či kukurica pestovaná v podhorských oblastiach. Ako uvádza, medvede do blízkosti ľudských obydlí lákajú aj ovocné dreviny. "Všetky tieto faktory spôsobujú zmenu správania sa nielen u medveďa hnedého. Predbežné výsledky štúdie Karlovej univerzity v Prahe však poukazujú, že populácia medveďa na Slovensku je stabilná," dodáva MŽP.

Informuje, že v súčasnosti je obdobie medvedej ruje a počas nej šelmy prirodzene schádzajú bližšie k ľudským obydliam. Konštatuje, že je to najrizikovejšie obdobie z pohľadu možných stretnutí medveďa a človeka.