Minister životného prostredia Ján Budaj považuje za chybu úmyselne oslabovať populáciu vlka dravého na Slovensku „Populácia tejto dravej šelmy pomáha znižovať riziko šírenia klasického moru ošípaných, ako aj afrického moru ošípaných., uvádza sa na MŽP SR.

Vlci uštvali a strhli nádejného jeleňa
Vlci uštvali a strhli nádejného jeleňa
Zdroj: Matej Lovič, Martin Kohút

Vlk je veľmi dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, ktoré spôsobujú škody farmárom a zároveň sú predátorom tetrova hôlniaka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol minister Budaj s tým, že ministerstvo bude presadzovať, abyvlk dravý nebol poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo zákona zabezpečila taká ochrana, aká prináleží všetkým chráneným živočíchom.

Vlk si  tentokrát vybral za obeť medailového muflóna
Vlk si tentokrát vybral za obeť medailového muflóna
Zdroj: Zdroj: Reálný pohled na šelmy v kulturní krajině/Facebook

Ministerstvo nepovažuje za dôležitý argument, že vlk dravý spôsobuje významné škody na hospodárskych zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká či diviačia zver spôsobila v roku 2019 poľnohospodárske škody vo výške 17 mil. eur, a to aj napriek opatreniam poľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri či hospodárskych zvierat zapríčiňuje ujmu štátu a vlastníkom na hospodárskych zvieratách (na hospodárskych zvieratách v posledných rokoch klesajú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), no pomáha predchádzať väčším stratám vzniknutých práve pri ničení poľnohospodárskych plodín či prevenciou rozšírenia diviakov.

Vlky v Branisku
Vlky v Branisku
Zdroj: Poľovnícke združenie Branisko v Širokom

Za posledných 20 rokov bolo v rámci legálnych povolení zastrelených takmer 1800 vlkov, čo podľa odborníkov negatívne vplýva na zloženie a správanie celej populácie. Zdroj: MŽP SR

Ilustračné video