Poukázali pritom aj na skúsenosti s klasickým morom ošípaných (KMO). Vo väčšine prípadov podľa ich slov na Slovensku prepukol najmä v oblastiach, v ktorých vlky trvalo nežijú. Dodali, že ohniská nákazy rýchlo zanikli a ochorenie sa nerozširovalo na zvyšku územia, kde vlky žijú.

Mimovládne organizácie zdôraznili, že vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom, napriek tomu je ho možné na Slovensku loviť. "Lov vlkov negatívne zasahuje do celej jeho populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne i správanie vlčích svoriek, s vplyvom na spôsob lovu a výber potenciálnej koristi," doplnili s tým, že problémom aj nelegálny lov vlkov, ktorých je potrebné chrániť celoročne.

Našli ich uhynuté: Najmä dospelé diviaky boli infikované. poľovníci našli ich mŕtvoly. Veterinári v jeden deň potvrdili nákazu až v troch prípadoch.
Našli ich uhynuté: Najmä dospelé diviaky boli infikované. poľovníci našli ich mŕtvoly. Veterinári v jeden deň potvrdili nákazu až v troch prípadoch.
Zdroj: RUDOLF FELŠӦCI

Zdôraznili tiež pozitívny vplyv vlka na diverzitu a produktivitu ekosystémov, zvlášť na vegetáciu a obnovu lesa. Škody, ktoré spôsobujú vlky lovom, sú podľa ich slov zanedbateľné v porovnaní so škodami, ktoré spôsobujú kopytníky v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zdroj: TASR