Nový život vidieť v lese, na poliach, v remízkach, na zemi i v korunách stromov. Nie nadarmo sa jún označuje za Mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Práve teraz je v poľovníctve najdôležitejšie chrániť mláďátá pernatej aj srstnatej zveri a rovnako ich matky. Obdobie od narodenia až po osamostatnenie, nie je pre väčšinu živočíšnych druhov vo voľnej prírode obdobím bez starostnosti. Aspoň pre matky. Na každom kroku číha na ich mláďatá nebezpečenstvo.

Foto
Foto
Zdroj: Adam Simandel

Zákony prírody a potravový reťazec sú neúprosné. Predátor nezabíja z rozkoše, preto by sme sa nemali hnevať ani na vlka či rysa, keď na jar strhne gravidnú jelenicu alebo srnu. Aj potomstvo predátora musí prežiť. Tak veru! Na raticovú zver číha nebezpečenstvo počas celého roka, ale asi najviac v období gravidity samíc a tiež po narodení mláďat. Matka príroda naplánovala harmonogram kladenia mláďat do obdobia rozvinutej vegetácie s dostatkom potravy a úkrytových možností.

SRNČIA ZVER

Ruja srnčej zveri prebieha približne od polovice júla do polovice augusta, no zárodok budúceho života zostáva v maternici matky do novembra až decembra v latentnom štádiu. Až potom sa začne rýchlo vyvíjať. Srnčatá, spravidla dve, výnimočne tri či štyri, sa rodia srnám po 42 týždňoch gravidity. Prvé dni sú bez zápachu a ležia oddelene, aby boli viac v bezpečí pred predátormi. Srna sa zdržiava v ich blízkosti po vetre, aby ich mohla prípadne ochrániť pred malými šelmami. Mláďatá intenzívne dojčí a už na desiaty deň sú schopné nasledovať ju a prijímať zelenú potravu. Väčšinou sa však takmer polovica prírastku nedožije jesene.

Foto
Foto
Zdroj: Adam Simandel

JELENIA ZVER

Život v čriedach a vo väčších rodinách umožňuje tejto zveri lepšie sa prispôsobiť novým podmienkam v zmenenom a na rušenom prostredí. Oproti srnčej zveri má teda určitú výhodu. Vo voľných revíroch Slovenska prebieha jelenia ruja spravidla od septembra do polovice októbra a oplodnená jelenica rodí po 35 – 36 týždňoch gravidity jedno, zriedkavo dve mláďatá.

Ihneď oslobodí mláďa od placenty a obalov, ktoré požiera, a odstráni stopy po pôrode, aby eliminovala pachy, čo by mohli prilákať predátory. Očista, masáž a olizovanie novorodenca trvá asi hodinu. Po prvom nacicaní a asi troch hodinách, hoci trochu nekoordinovane, jelenča odchádza od matky do úkrytu. Je odložené. Matku vyhľadáva, iba keď má hlad, a po nasýtení sa opäť skryje. Chodiť s matkou začne po 3 až 4 týždňoch od narodenia. 

Foto
Foto
Zdroj: Adam Simandel

DANIELIA ZVER

Ruja tejto nepôvodnej zveri sa začína spravidla v prvej tretine októbra a trvá do začiatku novembra. Danielica je gravidná približne 230 dni a potom väčšinou v júni kladie jedno, no čoraz častejšie aj dve mláďatá. Rovnako ako jelenica „uprace“ všetky stopy po pôrode a po prvom nacicaní, asi po pol hodine, odloží mláďa do bezpečného úkrytu. Odložené mláďa je prvých 48 hodín doslova nehybné, ale neskôr, aj vďaka výdatnému dojčeniu matkou, ktorá sa odeň príliš nevzďaľuje, vie rýchlo zareagovať a v prípade nebezpečenstva z ležoviska utiecť. Už po dvoch týždňoch nasleduje matku na pašu.

Foto
Foto
Zdroj: Adam Simandel

MUFLÓNIA ZVER

Ruja prebieha spravidla v novembri a po dvadsiatich dvoch týždňoch gravidity prichádza koncom marca alebo začiatkom...

Viac, celý článok, si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 6/2020