Chovateľské prehliadky sa konajú na Poľane, Čiernom Váhu, vo zvernici v Betliari a ich súčasťou sú výstavy zhodov nájdených v aktuálnej sezóne. Lákajú najmä zanietenú poľovnícku verejnosť, ale potešia takisto oči tej laickej. Užívatelia týchto revírov sú k hosťom veľmi  stretoví.

Chov jelenej zveri aj na základe vyhodnotenia nájdených zhodov robí kontinuálne už roky a svedčí to o ich profesionálnom
prístupe. Vďaka tomu a hlavne vďaka chovateľským úspechom budú vybrané štátne revíry podľa najnovšej koncepcie poľovníctva slúžiť ako génové základne kvalitnej raticovej zveri na Slovensku.

Pokračovanie je na ďalšej strane.