Občianske združenie Mám Dron vytvorilo aplikáciu MamDron pre používateľom dronov. Obsahuje podstatné informácie o podmienkach legálnej a bezpečnej prevádzky týchto diaľkovo ovládaných vrtuľových "minivznášadiel" vybavených kamerami. Obsahuje napríklad aj údaje o chránených územiach, ktoré poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Aplikácia informuje o lokalitách, kde je z pohľadu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obmedzený let s lietajúcim zariadením, treda sa vyžaduje súhlas alebo výnimka na let s takýmto zariadením. Upozorňuje, keď je plánovaná trasa v blízkosti takýchto území. Lietajúce zariadenia totiž pôsobia stresujúco na živočíchy, vrátane chránených druhov, ktoré v lietajúcom drone vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom im spôsobil vážne zranenia. Aplikácia sa dá bezplatne stiahnuť na mamdron.sk.