Čo vás k priviedlo do klubu poľovníčok?

Ivana Adamčíková
Ivana Adamčíková
Zdroj: Archív IA

Láska k prírode a všeobecný záujem o poľovníctvo. Mám otca poľovníka, ktorého sme spolu so sestrou aj bratom od detstva sprevádzali v revíri. Či už prikrmovať zver, na poľovníckych brigádach, na spoločných poľovačkách, pomáhali sme tiež organizovať poľovnícke plesy... Celé roky sme chodievali na Deň stromu do lesníckeho skanzenu Vydrovo pri Čiernom Balogu, kde máme veľa známych. Ten krásny kraj a atmosféra podujatia nás chytili za srdce. Neskôr sa druhá manželka môjho otca dostala do Klubu slovenských poľovníčok, kam potom prihlásila aj mňa.

Ktoré aktivity sú vám najbližšie?
Baví ma práca s deťmi v rámci nášho klubu. S členkami som sa zúčastnila aj na akciách v Bošáci či v Lednickych Rovniach.

(Pokračovanie na 2. strane)