Tieto miesta sú aj dôležitými stanovišťami na ich prezimovanie. Vplyvom poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storočia výrazne ubudlo neobrábaných plôch v krajine. To má negatívny dopad na hmyz, poľné vtáctvo i drobné cicavce. Autor výskumu, biológ Martin Šálek, sa zaoberá práve tým, ako intenzívne hospodárstva pôsobia na biodiverzitu. K súčasnej štúdii však došiel takpovediac náhodou. „Prvý raz mi to napadlo pred niekoľkými rokmi počas projektu, ktorý sledoval mortalitu (úhyny) dravcov kvôli stĺpom vysokého napätia. Všimol som si, že v okolí týchto stĺpov je omnoho viac myších dier než inde,“ uviedol vedec.

(Pokračovanie na 2. strane)