ZÁHADNÝ ZLOM

V minulosti bolo územie Českej republiky, podobne ako západné a východné Slovensko, akousi európskou „komorou“ zajaca poľného. Dnes sú stavy malej zveri v celej strednej Európe alarmujúco nízke. „Napriek tomu, že nie sú spoľahlivé údaje o početných stavoch zajacov, bažantov alebo jarabíc, možno vychádzať z poľovníckych štatistík, ktoré zobrazujú počty úlovkov v priebehu rokov,“ uviedol M. Vodňanský. „Ak tieto štatistiky očistime od lovu umelo odchovanej a do revírov krátko pred poľovačkou vypúšťanej zveri, najmä bažantov, ukáže sa dlhodobo klesajúci trend,“ dodal.

Foto
Foto
Zdroj: Jozef Ferenec

Ešte pred polstoročím, napriek kolektivizácii a vzniku veľkých poľnohospodárskych celkov, lovili v českých a moravských revíroch cez milión zajacov poľných ročne. V roku 1973 celkový odlov dokonca prekonal 1 214 000 jedincov. Po roku 1978 však nastal prudký pokles stavov zajačej populácie a poľovníci odlovili len zlomok pôvodného počtu. Začiatkom 80. rokov priemerne cez 300 000 jedincov ročne, teda o približne 70 % menej v priebehu 10 až 15 rokov. „Dodnes sa nedá jednoznačne vysvetliť, čo zapríčinilo takýto radikálny pád. Aj keď neskôr nastal pozvoľný vzostup stavov zajačej zveri, z uvedeného prepadu sa doposiaľ nespamätala,“ povedal odborník.

Viac sa dočítate v č. 4/2020 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo