Vypúšťanie umele odchovaných bažantov či zajacov do voľnej prírody bolo možno zlučiteľné s poľovníckym zmýšľaním a poľovníckou etikou pred 20 či 30 rokmi. Dnešné poľovníctvo má byť o niečom inom. Ak chceme pomôcť malej zveri, zamerajme sa na biodiverzitu prostredia a hľadajme spojencov medzi ornitológmi, environmetalistami a v širokej verejnosti. Aj takéto výzvy odzneli z úst MVDr. Miroslava Vodňanského, PhD., riaditeľa Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, na Nitrianskom poľovníckom seminári. Účastníkom priblížil situáciu v Českej republike, Rakúsku a čiastočne aj v Nemecku.

(Pokračovanie na 2. strane)