„Už v januári sme mali niekoľko prípadov babeziózy. Ide o veľmi závažné ochorenie, ktoré bez včasnej a vhodnej liečby končí fatálne – uhynutím psa,“ hovorí MVDr. Martina Karasová z Univerzitnej veterinárnej nemocnice pri UVLF v Košiciach.

Príznaky a liečba

Babeziózu vyvoláva jednobunkový parazit Babesia canis, ktorý spôsobuje rozpad červených krviniek a následne anémiu. Ochorenie prenáša kliešť pijak lužný (Dermacentor reticulatus). Ten sa vyskytuje na celom južnom Slovensku, ale vzhľadom na klimatické zmeny postupne preniká aj do severnejších regiónov. „Nákaza spočiatku prebieha bez špecifických príznakov. Psík je väčšinou apatický, trpí nechutenstvom, môže zvracať, často má bledé až porcelánové sliznice,“ pripomína odborníčka. Majiteľ si to všimne, keď psovi odhalí pysk alebo vnútornú stranu dolného viečka. Keďže organizmus vylučuje močom rozpadnuté červené krvinky (ľudovo krvomočenie), moč je tmavý a sfarbením pripomína kolu.

Už pri podozrení, že so psom nie je čosi v poriadku alebo zmení správanie, treba čím skôr vyhľadať veterinára, lebo ak sa nákaza včas nezachytí, stav sa môže komplikovať. Najčastejšie dochádza k zlyhaniu obličiek alebo postihnutiu iných orgánov, liečba sa predlžuje a prognóza býva neistá. Ochorenie je nebezpečné najmä pre starších psov a jedince s oslabenou imunitou. Pre človeka nepredstavuje zdravotné riziko. Naopak, pri skorej diagnostike sa podľa M. Karasovej podarí babeziózu pomerne ľahko a rýchlo zvládnuť. „V rámci terapie injekčne podáme účinnú látku a postup o štrnásť dní zopakujeme. Klinický stav psíka sa väčšinou už po prvej dávke výrazne zlepší,“ dodáva...

Celý článok nájdete v č. 5/2023 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.