Lov snehúľ na vresoviskách môže hrať dôležitú úlohu v ochrane populácie škótskych zajacov belákov. Analýzy vykonala spoločnosť na ochranu prírody a voľne žijúcich živočíchov a výsledky boli publikované vo vedeckom časopise European Journal of Wildlife Research.

 

Počas štúdia bola zisťovaná hustota populácie zajacov
Vedci sledovali počty zajacov v hornatých oblastiach Škótska v priebehu 16 rokov od roku 2001 do roku 2017. Výskum prebiehal súčasne so sčítaním snehúľ v troch oblastiach na Škótskej vysočine. 
K vyhľadávaniu vresovísk s výskytom snehúľ boli využívaní psi. Zároveň bol zaznamenávaný počet zajacov a vypočítaná hustota ich populácie. Štúdia pomohla popísať cyklické zmeny početnosti zajacov v rôznych oblastiach.

Ochrane zajaca prospieva lov predátorov aj vypaľovanie vresovísk
Štúdia potvrdila pozitívny vzťah medzi organizovaným lovom snehúľ a zajacov. Za hlavný faktor ovplyvňujúci početnosť zajacov je považovaná kontrola predátorov. Líšky môžu byť príčinou až 90% úmrtnosti zajacov. Lov líšok, ale aj lasíc, teda zvyšuje možnosť prežitia zajacov, zatiaľ čo vypaľovanie vresu na podporu rastu novej vegetácia môže vylepšiť potravné ponuky.

Dôležitý je aj spôsob lovu snehulí
V rámci dvoch študijných oblastí bola početnosť zajacov vyššia na vresoviskách, kde prebiehal lov snehulí zo stanovíšť, než na miestach, kde sa snehule lovili plúžením so psami, alebo sa nestrieľali vôbec. 
V tretej oblasti bola zaznamenaná nižšia hustota populácie zajaca. Nižší výskyt môže byť dôsledkom fragmentácie rašelinísk a zalesňovania v priebehu konca 20. storočia, ktoré vytvorili horskú krajinu menej vhodnú pre zajace beláky. 
Štúdia ďalej vyvracia tvrdenie, že lov zajacov v hornatých oblastiach Škótska má zásadný dopad na celú škótsku populáciu zajacov belákov.

Zhrnutie
Na vresoviskách, kde žijú a lovia sa snehule, nachádzajú zajace vhodné podmienky pre život. Je tu menej predátorov a lepšie potravné ponuky. Lov zajacov na vresoviskách nemá zásadný negatívny dopad na celú populáciu zajacov belákov. 

 

Zdroj: www.svetmyslivosti.czPodľa scottishfield.co.uk, 10. 4. 2019