Rok som pôsobil v kvalitnom losom revíri v Nórsku, organizoval poľovačky na losy a tri roky sa venujem ich chovu aj na Slovensku! Zistil som, že u nás aj medzi poľovníkmi a a lesníkmi stále koluje o losej zveri veľa mylných informácií a vládne veľký konzervativizmus. Nečudo, los európsky sa u nás viac ako 300 rokov nevyskytoval a musíme si k nemu znovu hľadať vzťah.

Los
Los
Zdroj: archív S. Bystriansky

Začnime o tom na odbornej báze aspoň polemizovať konštatovaním istého kanadského vedca, že los potrebuje lesníkov, aby mu obnovovali les, a lesníci a biodiverzita potrebujú losa, aby tlmil prípravné a sukcesné druhy drevín a krov najmä v mokraďových biotopoch v prospech reliktných rastlín, ako sú rosičky či vachta a vzácnych živočíchov, ako je hoľniak či hlucháň.