„Rozumieme problémom  našich odberateľov s umiestnením a expedíciou ich výrobkov – reziva na trhy v EU a mimo EÚ.  Sme v situácii, kedy došlo k súhre niekoľkých vážnych negatívnych faktorov, zásadne ovplyvňujúcich obchod a výrobu v drevárskom priemysle a lesníctve. Ich výsledkom je pretlak ihličnatej drevnej hmoty na trhoch vplyvom podkôrnych kalamít a následne tlak na znižovanie cien ihličnatej guľatiny a vlákniny spolu s obmedzeniami a nariadeniami, sprevádzajúcimi pandémiu COVIDu-19 spôsobujú reálne  existenčné problémy na strane producentov aj spracovateľov drevnej suroviny,“ vysvetlil Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR. 

Dramatický prepad predaja dreva znamená obrovský výpadok v tržbách. Vedenie podniku preto prijíma opatrenia, ktoré majú výpadok v tržbách kompenzovať.„Našou snahou je zabezpečiť, aby zamestnanci načas dostávali výplaty. Preto v maximálne možnej miere obmedzujeme všetky naše výdavky. Ak neprijmeme razantné kroky, v máji by mohol byť problém, že by sme na výplaty nemali dostatok financií,“ vysvetlil generálny riaditeľ LESY SR Ing. Marian Staník.  V prvom rade sa pristupuje ku obmedzeniu ťažby, a to až o 75%.  Znížené sú investície, opravy a údržba, šetriť sa bude tiež na kancelárskych potrebách. Veľkú časť výdavkov podniku predstavujú osobné náklady, najmä mzdy a odvody. LESY SR zamestnávajú takmer 3600 zamestnancov, mesačné výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 6 mil. €.

Generálne riaditeľstvo š. p. LESY SR v Banskej Bystrici
Generálne riaditeľstvo š. p. LESY SR v Banskej Bystrici
Zdroj: Jozef Marko

Vedenie podniku navrhlo, aby zamestnanci podniku, ktorí nie sú momentálne potrební na plné pracovné nasadenie, mohli kvôli prekážkam v práci na strane zamestnávateľa ostať doma s náhradou 60% ich mzdy, s čím bol zo strany zástupcov odborov vyslovený nesúhlas.Z dôvodu pozastavenia, resp. obmedzenia výroby a najmä z dôvodu stagnujúceho obchodu s drevom navrhlo vedenie podniku úpravu pracovného času zamestnancov z 5 dňového pracovného týždňa na 4 dňový pracovný týždeň, kde je predpokladaná úspora mzdových nákladov vo výške 1 mil. eur/mesiac. Uvedený návrh je predmetom kolektívneho vyjednávania a podlieha súhlasu zástupcov odborov.

logo
logo
Zdroj: Lesy SR

„Navrhujeme obmedzenie pracovného času na 4 dni v týždni. Ide o dočasné riešenie. Akonáhle sa situácia zlepší, všetci zamestnanci budú opäť pracovať v štandardnom režime. V súčasnosti rokujeme s predstaviteľmi odborov, pevne verím že nájdeme dohodu a vyhneme sa hromadnému prepúšťaniu,“ dodal na záver Marián Staník, generálny riaditeľ LESY SR. 

Zdroj: lesmedium.sk