V Banskej Bystrici, kde sídli štátny podnik Lesy SR, si ho dnes (17. 5.) pripomenuli lesníci i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský.

"Sedemstoročná lesnícka história má veľa míľnikov, 150. výročie osamostatnenia od baníctva medzi ne rozhodne patrí. Som rád, že lesníci na túto udalosť nezabudli, pretože poznanie vlastnej histórie je kľúčom k zdarnej budúcnosti. Som presvedčený, že bez lesníckeho umenia, vďaka ktorému sa lesy na Slovensku zachovali, by takáto budúcnosť nebola možná,“ konštatoval J. Mičovský.

.
.
Zdroj: MPRV SR

Podľa kurátorky Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiany Figurovej osamostatnenie lesníctva od baníctva pred 150 rokmi znamenalo novú kvalitu vo vzťahu človek a les. Lesníctvo začalo vracať lesu to, čo mu predtým spoločnosť vzala a vďaka čomu sa dnes Slovensko pýši rastúcou lesnatosťou, pôvodnými pralesmi a stále sa vyvíjajúcim vyspelým lesným hospodárstvom.

(Pokračovanie na 2. strane)