Poľovníci majú hlásiť každý úhyn
Minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Dr. Till Backhaus sleduje situáciu s veľkým znepokojením. „Africký mor ošípaných sa opäť nebezpečne priblížil k Nemecku. Znamená to pre nás zvýšenú ostražitosť na všetkých úrovniach,“ uviedol. Zároveň oznámil, že federálna vláda a spolkové krajiny v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch zintenzívnia výmenu informácií a budú si poskytovať transparentné vyjadrenia o ďalších možných opatreniach. Vyzval aj poľovníkov, aby každý nájdený kus, najmä v prihraničných oblastiach, okamžite nahlásili príslušným orgánom, ktoré začnú s vyšetrovaním.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz