Monitoring rysa, vlka a medveďa organizujú ŠOP a CHKO Kysuce v spolupráci s OZ Karpatská divočina, Správou CHKO Beskydy a organizáciou Hnutí Duha Šelmy Česká republika.

"Stav veľkých šeliem monitorujeme počas celého roku. Víkendový monitoring nám teda slúži na doplnenie údajov, ktoré získavame z priamych pozorovaní, telemetrie a fotopascí. Stopovaním sa dajú zistiť dôležité informácie o lokálnych populáciách, ako orientačný počet zvierat, miesta prechodov a využívanie migračných koridorov, druh koristi či zdravotný stav šeliem," informoval zoológ ŠOP SR Peter Drengubiak.

Na samotnom monitoringu sa podľa neho zúčastňujú dopredu nahlásení dobrovoľníci, ktorí majú rozdelené presné trasy a pokyny. Celkové územie, na ktoré je zamerané mapovanie na Kysuciach, má rozlohu približne 1207 štvorcových kilometrov. V pôsobnosti Správy CHKO Kysuce je potrebné obsadiť 90 úsekov v rôznej dĺžke od šiestich do 18 kilometrov.

Okrem veľkých šeliem sa počas monitoringu často pozoruje aj výskyt iných chránených druhov v území - hlucháňa hôrneho, orla skalného či viacerých druhov sov.