Menu

Kvíz Poznáte najmenšie lovné miery týchto druhov rýb?

Dúhak a potočák
Foto: Murphy

8.11. 2022 18:05 Novela zákona o rybárstve zmenila donedávna platné najmenšie lovné miery niektorých druhov rýb. Viete, aké sú aktuálne v cm?

amur biely (Ctenopharyngodon idella)

1/10 amur biely (Ctenopharyngodon idella)

hlavátka podunajská (Hucho hucho)

2/10 hlavátka podunajská (Hucho hucho)

Foto: PaR, PaR
kapor rybničný (Cyprinus carpio)

3/10 kapor rybničný (Cyprinus carpio)

mrena severná (Barbus barbus)

4/10 mrena severná (Barbus barbus)

Foto: PaR, PaR
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)

5/10 pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)

pstruh potočný (Salmo truttam.fario)

6/10 pstruh potočný (Salmo truttam.fario)

Foto: PaR, PaR
sumec veľký (Silurus glanis)

7/10 sumec veľký (Silurus glanis)

šťuka severná (Esox lucius)

8/10 šťuka severná (Esox lucius)

Foto: PaR, PaR
úhor európsky (Anguilla anguilla)

9/10 úhor európsky (Anguilla anguilla)

zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)

10/10 zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)

Foto: PaR, PaR
Hrať znovaPochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Video