Stavali sme ho s pomocou žiakov piatich tried tejto školy a MČ Karlova Ves. Bolo to spoločné dielo, uvádza na sociálnej sieti BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie).
Hotel bol obývaný množstvom hmyzu (aj vzácneho). Nedávno bol areál školy mapovať entomológ zo SAV, ktorý bol nadšený z toho, čo všetko tam žije.

hmyzí hotel
hmyzí hotel
Zdroj: BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)/Facebook


No tak, takto. Toto je obraz mentálneho stavu nejakého jednotlivca, ktorý nemá nič lepšie na práci ako ísť v sobotu o 7:00 ráno zapáliť hmyzí hotel.
Je to dosť zlý pohľad. Vlastne k tomu nie je ani čo viac dodať!

hmyzí hotel
hmyzí hotel
Zdroj: BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)/Facebook

Zdroj: BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)/Facebook