Úplný zákaz vstupu do Mestských lesov Košice nie je možný a ani sa nad ním neuvažuje, vyplýva to zo štvrtkového (18. 6.) zasadnutia rozšíreného Krízového štábu mesta Košice. V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) na území Košíc účastníci stretnutia vyzvali majiteľov pozemkov, aby z nich odstránili náletové dreviny a pokosili zarastené plochy. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Ako uvádza, mestské lesy plnia nielen rekreačnú, ale aj obytnú funkciu. Viacero ľudí má v nich aj svoje obydlia, resp. záhrady, a zákazom vstupu by im bol zamedzený výkon vlastníckeho práva.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Vierka Balážová Duchoňová

 Podľa Zuzany Weiszerovej z Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Košiciach sa diviaky presúvajú do intravilánu mesta, pričom obľubujú lokality, kde sa nachádzajú stromy, kríky alebo lúky, o ktoré sa nikto nestará. Odstránením rôznych stromov a náletových drevín či pokosením lúk na zarastených pozemkoch v blízkosti obydlí v meste, by sa mohlo zamedziť nielen koncentrácii diviakov v týchto lokalitách, ale aj možnému prenosu AMO na domáci chov ošípaných.

Vedúci oddelenia ochrany zdravia zvierat z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto Ladislav Kottfer informoval, že momentálne nie je možné odnášať z lesa a ani nijak inak nakladať s telami, či konzumovať mäso zo zastrelených diviakov. Poľovníci preto budú musieť mať v lese kontajnery, aby do nich mohli dávať ulovené diviaky. Ako povedal riaditeľ košických mestských lesov František Beli, diviaky sú premnožené. „Najhoršia situácia je v mestských častiach Sídlisko Ťahanovce, Myslave a Sídlisko KVP, kde nás tento rok už dvakrát zavolali. Operatívne reagujeme na podnety občanov a snažíme sa im pomáhať. Je to náročné, lebo stavy diviakov aj napriek rekordným odstrelom narastajú. Od nahlásenia prvého úhynu mladého diviaka sme až dodnes ulovili ďalšie štyri kusy," uviedol. V Košiciach sú štyri poľovné revíry a vlani poľovníci ulovili 448 diviakov, v tomto roku zatiaľ 110.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Lukáš Holásek

AMO potvrdili na Slovensku prvýkrát vlani v júli v domácom chove v obci Strážne. Dosiaľ sa jeho výskyt obmedzoval na okresy Trebišov, Michalovce a Košice - okolie. V uplynulých dňoch AMO potvrdili aj u uhynutého diviaka na území mesta Košice v lokalite Čičky, ktorá spadá do poľovného revíru Čermeľ. Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, veterinárstva a poľovníctva po utorkovom (16. 6.) rokovaní rozhodli o viacerých opatreniach súvisiacich so šírením AMO, medzi nimi aj o zákaze voľného pohybu v lesoch vo viacerých okresoch a možnosti využívať len vyznačené trasy. Zákaz sa týka i zberu lesných plodov vrátane húb.