Európske krajiny nedostatočne predchádzajú riziku kríženia, vyplýva to z novej medzinárodnej štúdie, publikovanej v časopise Biological Conservation. Do tejto práce sa zapojilo 37 odborníkov z rôznych inštitúcií, vrátane Mendelovej univerzity v Brne, oznámil jej hovorca Filip Vrána. Vlky a psy za určitých podmienok môžu splodiť životaschopné potomstvo. Pokiaľ by sa kríženie opakovalo vo vysokej miere, vlčej populácii by hrozila genetická kontaminácia.

V ČR JE RIZIKO NIŽŠIE, ALE...

V dôsledku ochrany sa vlky v posledných rokoch rozširujú po celej Európe, a tak prenikajú aj do prostredia ovládaného človekom. Častejšie prichádzajú i do kontaktu so psami. V Česku je riziko kríženia relatívne nízke kvôli menšiemu počtu túlavých psov. „Aj u nás mu však treba venovať pozornosť,“ upozorňuje Miroslav Kutal z Mendelovej univerzity, vedúci programu Šelmy v Hnutí DUHA.

(Pokračovanie na 2. strane)