Zvučné “aaang-ang-ang“ na oblohe človeka prinúti zdvihnúť hlavu. Za pekného počasia si okamžite všimneme typicky klin na modrej oblohe. Vytvárajú ho husi divé (Anser anser) preťahujúce na jeseň z hniezdisk v severnej Európe na zimoviská v Stredomorí. Na našom území sa zvyčajne len zastavia, aby si odpočinuli a nakŕmili sa, no niekoľko tisíc ich aj prezimuje v povodí Moravy, Dunaja, Ipľa a Latorice. K migrujúcim kŕdľom sa môžu pridať i „naše“ husi divé, ktoré sa vyliahli na Záhorí a pri východoslovenských rybníkoch v Sennom. Zatiaľ ich však nebýva veľa.   

Najväčšia hus 
Hus divá je mohutnejšia než kačica, má dlhší krk a hlavne, na rozdiel od kačíc sa samce a samice husí nelíšia perím. Je predkom našej domácej husi. S hmotnosťou tri až štyri kilogramy, pričom staré gunáre môžu mať i vyše päť kilogramov, a rozpätém krídel okolo  170 centimetrovm je to najväčšia zo všetkých divo žijúcich husí.. Obe pohlavia sú farbne  rovnaké – sivohnedé, na vrchnej časti tela tmavšie a na spodnej bledšie. Krídla a chvost majú  tmavé a koniec chvosta bielo lemovaný. Ich hrubý zobák je oranžový, zakončený bielym nechtom. Pomerne dlhé beháky sú mäsovoružové, len pri mladých vtákoch sivohnedé. Medzi prstami majú plávaciu blanu. Umiestnenie nôh uprostred tela im umožňuje vertikálne vzlietať. Pre pomerne  veľkú hmotnosť sa však vznášajú len postupne, čo predstavuje istú nevýhodu pri náhlom útoku predátora.  

Hus
Hus
Zdroj: Jozef Ferenec

Pár je základ kŕdľa 
Husi divé žijú v trvalých pároch. Mladé tvoria páry už počas prvej zimy, ale zvyčajne potom ešte 1 až 2 roky žijú spolu bez hniezdenia. Mimo času rozmnožovania a nadväzujúceho hniezdenia a výchovy mláďat, keď sa určité druhy držia v izolovaných pároch, žijú husi v skupinách. Tie môže tvoriť niekoľko desiatok až stoviek jedincov. Takéto skupiny mávajú často akúsi strážnu hliadku, ktorá okamžite signalizuje prípadné priblíženie sa predárora. Husi sa okrem toho pohybujú v prostredí, ktoré nebýva kryté vegetáciou, čo im tiež umožňuje včas sa vyhnúť nečakanému útoku. Kŕdle husí sa presúvajú hlučne v skupinách. Na zemi aj vo vzduchu vydávajú zvolávacie alebo varovné zvuky. Je to funkčná reč, vzájomná  komunikácia pomáha udržať skupinu pohromade.  V klasifikácii európskych druhov vtákov podľa stupňa ohrozenia patrí hus divá medzi zabezpečené druhy. Len tuhšie zimy ju prinútia odlietať ďalej na juh. U nás na ňu možno  poľovať od 1.októbra do 20. januára.