Cieľom je zistiť, či sú mláďatká v poriadku, či sú hniezda stabilné a nepotrebujú úpravu, posilniť spoluprácu s užívateľmi pozemkov a zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov, resp. odpočinkových stanovíšť.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku/Facebook. Foto: J. Chavko

Orliak morský
Orliak morský
Zdroj: J. Chavko/Ochrana dravcov na Slovensku/Facebook
Orliak morský
Orliak morský
Zdroj: J. Chavko/Ochrana dravcov na Slovensku/Facebook
Orliak morský
Orliak morský
Zdroj: J. Chavko/Ochrana dravcov na Slovensku/Facebook