Situáciu pomáhajú podľa envirorezortu riešiť zabezpečené kontajnerové stojiská na komunálny odpad. „Desiatky ich pribudli za posledné tri roky vďaka podpore Ministerstva životného prostredia SR v meste Vysoké Tatry, Štrbe či v obci Podkonice v Nízkych Tatrách. Prostredníctvom Environmentálneho fondu vyčerpali na tento účel bezmála 1,4 milióna eur,“ uviedol hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.


Kontajnery zabezpečili proti medveďom, ale...
Zdroj: profimedia.sk

ODPAD STÁLE LÁKA

Na území Tatranského národného parku (TANAP) sú však stále aj nezabezpečené a pre medvede voľne prístupné kontajnery a koše na komunálny odpad. Práve tento odpad, najmä zvyšky jedál a obaly z potravín, sú podľa ochranárov hlavnou príčinou straty plachosti, ktorá podmieňuje návyk medveďa hnedého na neprirodzenú potravu. Správa TANAP-u zaznamenala aj prípady, keď sú v stojisku uzatvorené iba kontajnery na separovaný zber odpadu, no kontajnery so zmesovým komunálnym odpadom stoja nezabezpečené vedľa vybudovaných stojísk. „Často však nie sú kapacitne naplno využívané. Do stojísk sú nezriedka umiestňované plastové vrecia s odpadom mimo košov. Vrecia sú opreté o mreže staničiek a ľahko prístupné pre medvede. Kontajnery súkromných rekreačných zariadení sú mnohokrát len s čiastočným zabezpečením alebo sú voľne prístupné bez akýchkoľvek opatrení proti vniknutiu medveďa,“ ozrejmil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Kontajnery zabezpečili proti medveďom, ale...
Zdroj: profimedia.sk

VYBUDUJÚ ĎALŠIE STANIČKY

Ministerstvo v tejto súvislosti apeluje na prevádzkovateľov rekreačných zariadení, že dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu je kľúčovým a koncepčným riešením. Práve pri ňom existuje predpoklad, že sa podstatným spôsobom zníži počet nežiaducich stretov medveďa a človeka. Podľa slov primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša sa situácia v Tatrách zlepšuje a počet stretov medveďov po vybudovaní staničiek klesol zhruba o 150. „Staničky sa teda určitým spôsobom v meste osvedčili, potrebujeme ešte vybudovať zhruba 54 ďalších,“ zdôraznil. 

Kontajnery zabezpečili proti medveďom, ale...
Zdroj: profimedia.sk


PRIRODZENÝ DOMOV

Medveď hnedý je živočích celoročne chránený slovenskou aj európskou legislatívou. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ministerstvo v odôvodnených prípadoch rozhoduje o povolení výnimky na odstrel v správnom konaní. Každú žiadosť posudzuje individuálne a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR. Územie TANAP-u je prirodzeným domovom tejto najväčšej voľne žijúcej šelmy na Slovensku. Odborníci a ochranári zo Správy TANAP-u vykonávajú v meste Vysoké Tatry, ktoré svojím územím zasahuje do národného parku, pravidelne obhliadky či plašenia. V minulosti v prípade potreby poskytli aj elektrické ohradníky. Na MŽP SR zriadili pracovnú skupinu pre manažment veľkých šeliem. Zložená je zo zástupcov dotknutých organizácií, združení a odborníkov a venuje sa aj vyhodnocovaniu už prijatých opatrení.

Zdroj: tasr.sk