Doteraz dochádza najmä v Afrike z času na čas k masovému premnoženiu koníkov a hrozí, že sa doslova prevalia cez obilné polia a oholia všetok porast aj s kríkmi. Našťastie u nás nepredstavuje koník sťahovavý (Locusta migratoris) žiadne nebezpečenstvo. Hoci sa tu objavuje, vďaka miernemu podnebiu sa dosiaľ nikdy nepremnožil v takom obrovskom rozsahu. V posledných rokoch sa dokonca stal vzácnym a jeho migrácie sú nepravidelné. Koníka na snímke som pozoroval v okolí Partizánskeho. Je to pomerne veľký jedinec, samček dlhý sedem centimetrov s hrubým a silným telom. Má dolu sklonenú hlavu vybavenú mocnými hryzadlami, ktoré mu umožňujú konzumovať aj tvrdú bylinnú potravu.

Detail hlavy s veľkými pásikavými očami
Detail hlavy s veľkými pásikavými očami
Zdroj: Ivan Kňaze

Zaujali ma najmä jeho veľké zložené oči po bokoch hlavy s výraznými čiernymi pásikmi. Jeho tykadlá sú krátke, rovnako ako pri ostatných druhoch koníkov. Koník sťahovavý je výborný letec. Zaujímavý je jeho spôsob štartu. Koník sa musí dostať na tvrdý rovný podklad, potom odrazu zdvihne vrchné tvrdé chitinizované ochranné krídla a začne vystierať druhý  pár širokých blanitých krídel, ktoré boli až dovtedy zložené ako mechy na harmonike. Koník tieto spodné krídla vystiera,  vibruje nimi, akoby ich napĺňal vzduchom. Asi po 30 až 50 sekundách sa konečne odlepí od zeme a okamžite dosiahne  veľkú rýchlosť. Samček pritom vyludzuje aj prenikavý zvuk. Na to mu slúži ozubená časť nôh, ktorými „píli“ po okraji tvrdých kroviek. Je to pekný a zaujímavý tvor, je radosť ho stretnúť. 

Spracované podľa Ivana Kňazeho