Počas troch nocí v poslednom augustovom týždni tam mimovládna organizácia Saola - ochrana prírody realizovala každoročný prieskum lokalít a odchyt netopierov využila na spopularizovanie výskumu týchto nočných živočíchov. Viac ako 50 záujemcov tak bližšie spoznalo svet uchaní, ucháčov, podkovárov, raniakov či večerníc.

"Netopiere sú veľmi atraktívnou skupinou živočíchov - nielen pre odborníkov, ale i pre laickú verejnosť. Keďže sú to zvieratá s nočnou aktivitou, možností, ako ich skúmať, máme menej a stále patria medzi najmenej spoznané cicavce žijúce u nás," hovorí Michal Noga z organizácie Saola. "Pri odchytoch zisťujeme základné údaje - aké druhy a v akom počte sa v lokalite vyskytujú, aká je veková i pohlavná štruktúra populácie, no najmä to, či sa v blízkom okolí rozmnožujú," objasnil.

Trojica hibernujúcich netopierov druhu Myotis lucifugus
Trojica hibernujúcich netopierov druhu Myotis lucifugus
Zdroj: TASR