"V Národnom parku (NP) Poloniny došlo k reštitúcii zubra do voľnej prírody v roku 2004, keď boli vypustené prvé kusy zubrov do voľnej prírody, neskôr v roku 2005 a posledné dve zubrice boli vypustené v roku 2011," priblížil pre TASR strážca prírody Jozef Blaško s tým, že spolu tak bolo do NP Polonín reštituovaných 11 jedincov. Pri tohtoročnom jarnom sčítaní zubrov ich v oblasti ochranári zaevidovali 54.

Bohatá fotogaléria TU! 

Ako vysvetľuje publikácia Zubor hrivnatý – Návrat do prírody slovenských východných Karpát, v rámci medzinárodného projektu reštitúcie zubra hrivnatého do voľnej prírody vyhodnotili vyľudnenú lokalitu na území NP Poloniny ako vhodnú i preto, lebo tam od konca 90. rokov 20. storočia ochranári každoročne zaznamenávali výskyt jedincov migrujúcich z poľských Bieščad. Výhodou bol i štatút oblasti ako chráneného územia. Dovezené zubry pochádzali z chránených európskych chovov a boli vybrané s ohľadom na genofond zubrov v poľských Bieščadoch. Verejnosti sa spomedzi nich stal známym samec Archie pôvodom z Holandska, ktorému sa počas dvoch mesiacov v druhej polovici roka 2006 podarilo prejsť od Stariny k obci Harichovce v okrese Spišská Nová Ves.

Slovensko je v súčasnosti jednou zo siedmich európskych krajín, kde sa dá zubor hrivnatý nájsť vo voľnej prírode. Podľa Blaška však stretnúť zubra nie je jednoduché, keďže je to plaché zviera. Výnimkou má byť trojčlenná zubria skupina pri obci Hostovice, ktorá sa pohybovala v okolí ciest a na ľudí si zvykla. V NP Poloniny žijúce zubry tvoria dve stáda s 15 – 20 jedincami, niekoľko dvoj- až trojčlenných skupiniek a tiež niekoľko jednotlivcov. Zubry nežijú v stabilných spoločenstvách. "Po období párenia sa samce zvyčajne odčleňujú od čriedy a samice ostávajú s mladými teľcami. Samce sú skôr samotárske typy," ozrejmil Blaško s tým, že obdobím, keď dochádza k opätovnému "premiešavaniu" čried, je zvyčajne obdobie ruje.

Pokračovanie je na druhej strane!