Na všetkých kaprových revíroch miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Banská Štiavnica aktuálne platí, na základe opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom na zdolanie a zabránenie šírenia nákazy herpesvirózy kaprov, zákaz lovu rýb až do odvolania.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) na svojej facebookovej stránke zároveň informuje, že ho Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala o zamedzenie prevádzania vody z vodných nádrži do koryta pod vodnou stavbou.

"Taktiež bola vznesená požiadavka na obmedzenie prenosu technických zariadení medzi jednotlivými nádržami v okrese Banská Štiavnica, ktorými by sa mohla nákaza šíriť ďalej," uvádzajú vodohospodári.