- Umelý chov kačice divej je overená cesta, ako doplniť voľne žijúce populácie alebo vo vhodných podmienkach založiť nové.
- V období kladenia mláďat je príroda najzraniteľnejšia. Dožičme omladine úspešný štart do života.
- Daxelkopov zvláda prácu duriča i farbiara, záleží hlavne na výcviku.
- V biotopoch hlucháňa sme rozmiestnili fiktívne hluchánie znášky a sledovali sme, ktoré predátory sa o ne budú zaujímať.
- Na lúkach predvádzajú rozmanité farebné odtiene nielen kvety, ale aj plodnice daktorých húb.
- Rybári už môžu loviť v kaprových, pstruhových aj v lipňových revíroch. Na zubáče a sumce si však musia počkať do 16. júna.
- Ťažká prívlač má opodstatnenie pri love väčších dravcov, ale je náročná na fyzickú kondíciu.
- Náhodná kontrola rybovodu počas bagrovania sedimentu z nadhatia malej vodnej elektrárne preukázala hromadný úhyn.