„Na relevantné čísla si tak budeme musieť počkať do najbližšieho sčítania, ktoré sa už tradične uskutoční na jar,“ skonštatovala. Prvý termín jesennej kamzičej inventúry, naplánovaný na koniec októbra, museli ŠL TANAP-u ako hlavný organizátor pravidelných kamzičích inventúr preložiť kvôli počasiu. „Napriek priaznivej predpovedi skutočnosť bola iná. Hoci ráno vyzeralo nádejne, od určitej nadmorskej výšky bola viditeľnosť v niektorých lokalitách mizerná. Nakoniec sme sa dohodli, že konečné čísla nebudeme zverejňovať, pretože by boli veľmi skresľujúce,“ ozrejmil zoológ ŠL TANAP-u Jozef Hybler.

(Pokračovanie na 2. strane)