V televízii či na sociálnych sieťach sa objavujú zábery veľkých čried jelenej a danielej zveri. Pre mnohých divákov atraktívne, ale nie pre poľnohospodárov, ktorí ich vidia na svojich poliach, kde v takýchto počtoch spôsobuje značné škody na oziminách. Vinia poľovníkov, že málo lovia. Ako sa však vraví, každá minca má dve strany.

JELENIA A DANIELIA ZVER UŽ NIE JE LEN LESNÁ
JELENIA A DANIELIA ZVER UŽ NIE JE LEN LESNÁ
Zdroj: Tibor Benčič

Poľovnícka štatistika vykazuje po každej sezóne vyššie stavy raticovej zveri, ale aj vyšší lov. Podľa koncepcie poľovníctva, ktorú schválila vláda SR, sa od roku 2011 mali znížiť jarné kmeňové stavy jelenej zveri o 1 800 jedincov ročne. V skutočnosti sa za sedem poľovníckych sezón zvýšili o 20,4 percenta, čo je o 6,5 percenta ročne. Štátna správa pritom každoročne zvyšuje plány lovu a tie sa za uvedené obdobie plnili priemerne na 97,5 percenta. Z celkového množstva ulovenej jelenej zveri bolo 26,3 percenta jeleňov, 43,2 percenta jeleníc a 30,5 percenta jelenčiat, čo by dávalo predpoklad, že sa stavy budú znižovať. Počet ulovenej zveri od roku 2011 vzrástol až o 77,8 percenta. No ako vidieť, stále to nestačí.

JELENIA A DANIELIA ZVER UŽ NIE JE LEN LESNÁ
JELENIA A DANIELIA ZVER UŽ NIE JE LEN LESNÁ
Zdroj: Tibor Benčič

ZA LEPŠÍM

Ďalšiemu zvýšeniu lovu a tým zníženiu škôd spôsobených zverou bráni pre dovšetkým naša poľovnícka legislatíva a vnímanie raticovej zveri ako výlučne lesnej. Okrem srnčej zveri sa plánuje jej lov iba v lesných revíroch. No za uplynulých 30 rokov sa veľmi zmenilo životné prostredie, raticovej zveri vyhovujú aj poľné podmienky. V súčasnosti sa v mnohých poľných revíroch vyskytuje jelenia, danielia a diviačia zver od skorej jari až do novembra, keď sa zoberie z polí posledná kukurica. Nachádza tu dostatok potravy aj pokoja. Na rozdiel od lesov, kde ju ľudia vyrušujú takmer celý rok, organizujú sa v nich hromadné turistické akcie, orientačné behy, prichádzajú hubári a zberači lesných plodov, cyklisti, dokonca motocyklisti a štvorkolkári, ktorí sa pohybu
jú po cestách-necestách. To všetko nám v lesoch sťažuje aj plnenie plánu lovu. A čo na poliach? Na poliach sa môžu poľovníci na jeleniu a danielu zver iba pozerať. Nie je tu plánovaná, nemôžu ju loviť. Ak áno, tak len na výnimku, ak sa majitelia či nájomcovia hospodáriaci na pozemkoch domáhajú náhrady škôd. Dostupné štatistiky uvádzajú, že poľnohospodári v roku 2015 vyčíslili škody spôsobené zverou na vyše 12 miliónov a v roku 2018 až na 20 miliónov eur.

JELENIA A DANIELIA ZVER UŽ NIE JE LEN LESNÁ
JELENIA A DANIELIA ZVER UŽ NIE JE LEN LESNÁ
Zdroj: Tibor Benčič

Celý článok nájdete v Poľovníctve a rybárstve 4/2020

Autor textu: JOZEF HERZ