Po objavení Ameriky Európanmi nastal nebývalý záujem aj o tamojšiu faunu, pričom dôvody boli často prozaické – lov. Okrem neznámych druhov našli noví osadníci na americkom kontinente aj druhy podobné tým v Európe. Preto sa nemožno čudovať, že sa snažili niektoré priviezť do starej vlasti, aby obohatili druhové spektrum poľovnej zveri. Niektoré pokusy boli úspešné, iné sa nevydarili.

(Ilustračné foto) Vylodenie Krištofa Kolumba na brehoch Ameriky.
(Ilustračné foto) Vylodenie Krištofa Kolumba na brehoch Ameriky.
Zdroj: Shutterstock

Ako srnec

Spomedzi kopytníkov sa stala u Američanov veľmi obľúbená a často lovená menšia raticová zver. Išlo o novosvetské jeleňovité kopytníky patriace do tribu jeleníky ( Odocoileini ). Hoci sa podobajú nášmu srncovi, vývojovo majú bližšie k sobom. Z ekologického hľadiska však predovšetkým jeleník bielochvostý ( Odocoileus virginianus ) predstavuje americký ekvivalent nášho srnca. Preto býva často označovaný aj ako pasrnec. Tento druh žije na rozsiahlom území od Kanady až po severnú Brazíliu a Peru, pričom tvorí vyše tridsať poddruhov. V rôznych oblastiach sa prispôsobil špecifickým podmienkam, takže má rozdielnu fyziológiu v Severnej, Strednej i Južnej Amerike. O jeho biológii a introdukcii sme sa mohli dočítať opakovane aj na stránkach PaR.

Jeleník bielochvostý: Nie je žiaduce, aby sa americký ekvivalent nášho srnca u nás naturalizoval.
Jeleník bielochvostý: Nie je žiaduce, aby sa americký ekvivalent nášho srnca u nás naturalizoval.
Zdroj: Jozef Májsky

Tento druh sa na Slovensku objavil v chovateľských zariadeniach, ale nie je žiaduce, aby sa vyskytoval vo voľnej prírode. Naturalizované populácie sa uplatnili napríklad v Česku, najpočetnejšia v Brdoch. V Českej republike možno na jeleníka, česky jelenca, aj poľovať. Tento druh s parožím košíkovitého tvaru je veľmi prispôsobivý. Dokáže žiť v lesoch, prériách a savanách, ba aj v poľnohospodárskej krajine. Jeho väčší príbuzný, jeleník čiernochvostý – ušatý ( O. hemionus ), obývajúci pôvodne len Severnú Ameriku a Mexiko, má parohy odlišného tvaru, s dvojitým vetvením. Aj jeho chovu sa venujú českí poľovníci, i keď menej úspešne. V Novom svete žijú ešte ďalšie jeleníky, s desiatimi druhmi je najpočetnejší rod Mazama, rozšírený v Strednej a Južnej Amerike.