Po ukončení sezóny prikrmovania je nevyhnutná asanácia kŕmnych zariadení vrátane ich okolia, v ktorom zver zanecháva mnoho exkrementov. Tie môžu byť zdrojom parazitov a iných choroboplodných zárodkov. Kŕmidlá a soliská preto treba mechanicky vyčistiť a dezinfikovať, pôdu preorať, povápniť a takisto dezinfikovať bežne dostupnými prípravkami.

Na túto potrebu upozorňoval poľovníkov už pred polstoročím aj známy veterinárny lekár (zároveň legendárny propagátor poľovníckej hudby) Pavol Poruban. „I keď kŕmidlá v tohtoročnej zime (1970/1971) zver nenavštevovala tak intenzívne, treba si uvedomiť, že aj jeden infikovaný kus môže preniesť niektoré z ochorení na ostatnú zver. Či už ide o parazitárnu, bakteriálnu alebo vírusovú nákazu,“ zdôraznil.

A akú cennú radu veterinár ešte pridal? To sa dozviete na druhej strane.