Do projektu sa zapojili poľovníci vo viacerých, spravidla susediacich, revíroch. Realizovali ho v poľných častiach revírov, a to na celkovej výmere 30 000 hektárov. Poznatky a skúsenosti čerpali od svojich domácich predchodcov, ďalej od poľovníkov z Prešovského kraja, Českej republiky a Veľkej Británie.

Projekt financovali z vlastných súkromných zdrojov a vložili, doň, aj svoju prácu. Dlhodobý pokles početnosti jarabice sa podarilo zastaviť. Také potešujúce pohľady na jarabicu poľnú, ako vidieť na záberoch z fotopasce, nie sú zvláštnosťou.

Pokračovanie na 2. strane