Naopak, pre raticovú zver veľkoplošné poľnohospodárstvo vytvorilo ideálne podmienky z hľadiska získavania potravy a možností úkrytu.
To, že na Slovensku upadá malá zver a expanduje raticová zver, niektorým poľovníkom neprekáža, keďže v produkcii zveriny na hektár nahradil zajaca, bažanta a jarabicu diviak. V dôsledku zmenených životných podmienok sa však spolu s malou zverou vytráca spevavé vtáctvo či hmyz. A to indikuje, že ekosystém nefunguje.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Matúš Rajský, Miroslav Vodňanský

„Spoločnosť je senzitívna na hynutie spevavých vtákov alebo motýľov, a preto na nás tlačí a požaduje rôzne služby,“ konštatoval Pavel Sekáč, námestník českého ministra poľnohospodárstva na medzinárodnej konferencii Poľovníctvo v strednej Európe. S podtitulom spoločné korene v minulosti, spoločné témy v súčasnosti a spoločné hladanie riešení v budúcnosti ju zorganizoval Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Brno, Viedeň, Nitra a Ministerstvo zemědelství ČR tradične na zámku v Židlochoviciach.